Welkom bij het geclassificeerde directory-netwerk! Gebruiker loginRegistreer nu

موقع المسيرة نت

  • 2022-01-10Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
موقع المسيرة نت

domeinnaam:www.almasirah.net.yeWaardering

over 500~20000

domeinnaam:www.almasirah.net.yestromen

275

domeinnaam:www.almasirah.net.yeGoed of slecht

Een ruwe toekomst. Marteling ondergaan Hevig

website:موقع المسيرة نتGewichten

4

website:موقع المسيرة نتIP

206.222.18.82

website:موقع المسيرة نتinhoud

موقعالمسيرةنت_atrk_opts={atrk_acct:"r2QYo1IWhd10O7",domain:"almasirah.net.ye",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();import'cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';constel=document.createElement('pwa-update');document.body.appendChild(el);window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-2-1');معلوماتLoading...قناةالمسيرةمدارنايلساتأفقيLoading...قناةالمسيرةمباشرمدارنايلساتأفقيEnglishالقائمةLoading...المسيرةقناةالمسيرةمدارنايلساتأفقيLoading...المسيرةمباشرقناةالمسيرةمباشرمدارنايلساتأفقيأخبار(current)إعلامحربي(current)خطاباتالقائد(current)خريطةجرائمالعدوان(current)فيـــديو(current)تردداتالمسيرة(current)برامج(current)صحيفةالمسيرة(current)منهديالقرآن(current)صفحةالبحث(current)Englishتواصلمعنامننحنشبكةالمسيرةالإعلامية،شبكةيمنيةمتنوعةتسعىلنشرالوعيوقيمالحقوالعدالةبينمختلفشرائحالمجتمعاتالعربيةوالإسلاميةمنمنطلقالثقافةالقرآنية،وتعطيالأولويةللقضيةالفلسطينية،وتعملعلىنصرةقضاياالمستضعفين،ومواجهةتزييفوسائلإعلامقوىالاستكباروكشفمؤامرتهابمصداقيةومهنيةوبطرقإبداعية.البثالمباشرأخبار(current)إعلامحربي(current)خطاباتالقائد(current)خريطةجرائمالعدوان(current)فيـــديو(current)تردداتالمسيرة(current)برامج(current)صحيفةالمسيرة(current)منهديالقرآن(current)البثالمباشر(current)كلمةالسيدعبدالملكبدرالدينالحوثيخلاللقائهمعأبناءمحافظةحجة29-06-2022المسيرةنتتفتح"ملفتعز"لتبيانالحقيقةحولمنيحاصرمنفيتعز؟!..قائدالثورة:اليمنوصلبفضلاللهإلىمستوىمتقدمفيالقدراتالعسكريةلاتمتلكهكثيرمنالدولالعربيةالفريقالوطنيلإعادةالانتشاروالفريقالأمميلدعماتفاقالسويديزورانميناءالحديدةالرويشان:تحالفالعدوانيريدإبقاءبؤرالتوترفياليمنأخرالأخباراختتامأنشطةالمدارسالصيفيةفيمديريتيالجوبةوماهليةبمأربمارب|29يونيو|المسيرةنت:اختتمتبمديريتيالجوبةوماهليةبمحافظةمأرب،اليومالأربعاء،أنشطةوبرامجالمدارسالصيفيةللعامالهجري1443هـ.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ6ساعاتكلمةالسيدعبدالملكبدرالدينالحوثيخلاللقائهمعأبناءمحافموقع المسيرة نتظةحجة29-06-2022تويترفيسبوكواتسابخطاباتالقائدمنذ6ساعاتمارب..اختتامأنشطةالمدارسالصيفيةالمغلقةوالمفتوحةبمديريةحريبالقراميشمارب|29يونيو|المسيرةنت:أقيمبمديريةحريبالقراميشمحافظةمأرب،اليومالأربعاء،حفلاختاميالأنشطةالدوراتالصيفيةالمغلقةوالمفتوحةللعام1443هـ،تحتشعار“علموجهاد”.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ6ساعاتالمسيرةنتتفتح"ملفتعز"لتبيانالحقيقةحولمنيحاصرمنفيتعز؟!..مقابلات|29يونيو|المسيرةنت/ابراهيمالوادعي:منذالعامالفينوخمسةعشر بدايةالعدوانعلىاليمنسوقتحالفالعدوانالسعوديالامريكيلكذبةانالجيشواللجانالشعبيةيحاصرونمدينةتعزالواقعةتحتسيطرةالمرتزقة،الكذبةالتيساهمتفيترويجهاالاممالمتحدةجعلتمنالمحاصرينفيالحوبانومناطقحكومةالانقاذالوطني،جناةبحقمنيقطعونالطرقوبمنعونابناءتعزعنالوصولالىقراهمسالكينطرقبديلهتصلالى5ساعاتنتيجةاغلاقمرتزقةالعدوانالطرقالىمدينةتعزورفضكلالحلول.تويترفيسبوكواتسابمقابلاتمنذ7ساعاتالفريقالوطنيلإعادةالانتشاروالفريقالأمميلدعماتفاقالسويديزورانميناءالحديدةالحديدة|29يونيو|المسيرةنت:زارالفريقالوطنيلإعادةالانتشاروالفريقالأمميلدعماتفاقيةالسويدميناءالحديدة.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ7ساعات146خرقاًللهدنةالإنسانيةوالعسكريةخلالالـ24ساعةالماضيةمتابعات|29يونيو|المسيرةنت:ارتكبتقوىالعدوانومرتزقتها146خرقاًللهدنةالإنسانيةوالعسكرية،خلالالـ24ساعةالماضية.تويترفيسبوكواتسابالعدوانالسعوديالأمريكيمنذ7ساعاتمقدمةنشرةالأخبارالرئيسةلقناةالمسيرةليومالأربعاء29/06/2022تويترفيسبوكواتسابنشرةالأخبارمنذ8ساعاتقائدالثورة:اليمنوصلبفضلاللهإلىمستوىمتقدمفيالقدراتالعسكريةلاتمتلكهكثيرمنالدولالعربيةتويترفيسبوكواتسابحجة|29يونيو|المسيرةنت:أكدقائدالثورةالسيدعبدالملكبدرالدينالحوثي،أناليمنوصلبفضلاللهإلىمستوىمتقدمفيالقدراتالعسكريةلاتمتلكهكثيرمنالدولالعربية،معتبراًأنالجانبالعسكريحققنتائجكثيرةعلىرأسهامنعالعدوانمناحتلالالبلدبأكمله.محليمنذ10ساعاتإصابةمواطنثالثبانفجارقنبلةمنمخلفاتالعدوانفيصعدةصعدة|29يونيو|المسيرةنت:أصيبمواطن،اليومالأربعاء،إثرانفجارقنبلةمنمخلفاتالعدوانالأمريكيالسعوديبمحافظةصعدة.تويترفيسبوكواتسابالعدوانالسعوديالأمريكيمنذ10ساعاتصنعاء..وقفةنسائيةبمديريةسنحانتنديداًبجريمةاغتصابستفتياتصنعاء|29يونيو|المسيرةنت:نظمتالهيئةالنسائيةالثقافيةالعامةفيمديريةسنحانمحافظةصنعاء،اليومالأربعاء،وقفةاحتجاجيةحاشدةلإدانةماأقدمعليهمرتزقةالعدوانمنجريمةاغتصاببحقستفتياتفيمديريةحيسبمحافظةالحديدة.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ10ساعاتاختتامالدوراتالصيفيةبمحافظةذمارذمار|29يونيو|المسيرةنت:اختتمتبمحافظةذماراليومالأربعاء،أنشطةالدورموقع المسيرة نتاتالصيفيةللعام1443هجريةتحتشعار"علموجهاد".تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ10ساعاتحزمةعقوباتبريطانيةجديدةضدروسياتطالشخصياتجديدةوكالات|29يونيو|المسيرةنت:وسعتالحكومةالبريطانيةاليومالأربعاء،عقوباتهاعلىروسياالتيتمفرضهابذريعةالعمليةالعسكرية،وطالتالحزمةالجديدةمواطنينومسؤولينورجالأعمالروس.تويترفيسبوكواتسابدوليمنذ10ساعاتاختتامالدوراتالصيفيةفيمديريةأرحببمحافظةصنعاءصنعاء|29يونيو|المسيرةنت:أقيمفيمديريةأرحبمحافظةصنعاء،اليومالأربعاء،حفلاختتامالدوراتوالأنشطةللطلابالملتحقينبالمدارسالصيفيةللعام1443ھوالبالغعددهم12ألفو127طالباوطالبةفي138مدرسةبرعايةالهيئةالعامةللزكاةومركزالشيخالمرحوممحسنأبونشطان.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ11ساعةصنعاء..وقفةلأبناءمديريةصعفانتنديداًبجريمةحيسصنعاء|29يونيو|المسيرةنت:نظمأبناءمديريةصعفانمحافظةصنعاء،اليومالأربعاء،وقفةاحتجاجيةتنديدابجريمةمرتزقةالعدوانفياغتصابستفتياتفيمديريةحيسمحافظةالحديدة.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ11ساعةالجيشالسورييعترضرتلعسكريأمريكيبريفالقامشليوكالات|29يونيو|المسيرةنت:أوقفعناصرمنالجيشالعربيالسوريرتلآلياتعسكريةتابعاًللقواتالأمريكيةفيريفمنطقةالقامشليوأجبروهعلىالتراجعوالعودةمنحيثأتى.تويترفيسبوكواتسابعربيمنذ11ساعةتحميل...عاجل08:28المصدرالعسكري:25خرقاًبقصفمدفعيعلىمحافظاتمأرب،حجة،الضالعوجبهاتالحدود08:28المصدرالعسكري:75خرقاًبإطلاقالنارعلىمنازلالمواطنينومواقعالجيشواللجانالشعبيةفيمحافظاتمأرب،تعز،حجة،الضالع،والحدود08:27المصدرالعسكري:رصد3خروقبضرباتجويةللطيرانالاستطلاعيالمسلحعلىمنازلالمواطنينومواقعالجيشواللجانفيتعزونجران08:27المصدرالعسكري:خرقبتحليقللطيرانالحربيالمعاديفيأجواءنجرانوتحليقللطيرانالاستطلاعيالمسلحوالتجسسيفيأجواءالمحافظات08:27مصدرعسكريلوكالةسبأ:قوىالعدوانومرتزقتهايرتكبون132خرقاًللهدنةالإنسانيةوالعسكريةخلالالـ24ساعةالماضيةالمزيدكلماتمننورصفةالمبادرة،صفةالمسارعةهيالصفةالتيتجعلالمسلمينهمالسباقين،وهمسادةالأمم،تجعلهمهمأصحابالسبقفيكلميادينالعلم،والمعرفة،فيكلمجالمنمجالاتالصناعة،منمجالاتالزراعة،وكلالمجالاتمثل:الطب،والهندسة،وغيرها،ومسألةالتثاقل،التباطؤ،هيالتيتؤخرالأمم،وتؤخرالناسفيسبقهمالآخرون.السيدحسينبدرالدينالحوثي(رضواناللهعليه)المقررالاسبوعيمقررالأسبوعينالقادمين:25منذيالقعدة:٨منذيالحجةمختاراتصنعاءتحرقأطنانامنالمخدرات..ماذاعنالمناطقالمحتلةشاهد-عراقيلالعدوانالكبيرةوالمتعمدةأمامالحجاجاليمنيين25-06-2022شاهد-السعوديةوالاماراتبينرسائلصنعاءونصائحشينكر25-06-2022شاهد-قراءةالقوىالسياسيةاليمنيةلترنحالهدنةالانسانيةالعسكرية25-06-2022ساعةللتاريخمعمجاهدالقهالي-الحلقةالثانية24-06-2022محليعربيدوليمقالاتثقافةاقتصادترجماتتقاريرخاصة#العدوانالسعوديالأمريكيالأخبارالعاجلةمننحنشبكةالمسيرةالإعلامية،شبكةيمنيةمتنوعةتسعىلنشرالوعيوقيمالحقوالعدالةبينمختلفشرائحالمجتمعاتالعربيةوالإسلاميةمنمنطلقالثقافةالقرآنية،وتعطيالأولويةللقضيةالفلسطينية،وتعملعلىنصرةقضاياالمستضعفين،ومواجهةتزييفوسائلإعلامقوىالاستكباروكشفمؤامرتهابمصداقيةومهنيةوبطرقإبداعية.تواصلمعنا[email160;protected]+5913byAlmasirah2022©//import'cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';constel=document.createElement('pwa-update');document.body.appendChild(el);vardeferredPrompt;window.addEventListener('beforeinstallprompt',function(e){//PreventChrome67andearlierfromautomaticallyshowingtheprompte.preventDefault();//Stashtheeventsoitcanbetriggeredlater.deferredPrompt=e;showAddToHomeScreen();});functionaddToHomeScreen(){vara2hsBtn=document.querySelector(".ad2hs-prompt");//hideouruserinterfacethatshowsourA2HSbuttona2hsBtn.style.display='none';//ShowthepromptdeferredPrompt.prompt();//WaitfortheusertorespondtothepromptdeferredPrompt.userChoice.then(function(choiceResult){if(choiceResult.outcome===موقع المسيرة نت'accepted'){console.log('UseracceptedtheA2HSprompt');}else{console.log('UserdismissedtheA2HSprompt');}deferredPrompt=null;});}functionshowAddToHomeScreen(){vara2hsBtn=document.querySelector(".ad2hs-prompt");a2hsBtn.style.display="block";a2hsBtn.addEventListener("click",addToHomeScreen);}//Whentheuserscrollsdown20pxfromthetopofthedocument,showthebuttonwindow.onscroll=function(){scrollFunction()};functionscrollFunction(){if(document.body.scrollTop>20||document.documentElement.scrollTop>20){document.getElementById("myBtn").style.display="block";}else{document.getElementById("myBtn").style.display="none";}}//Whentheuserclicksonthebutton,scrolltothetopofthedocumentfunctiontopFunction(){document.body.scrollTop=0;document.documentElement.scrollTop=0;}varmySwiper=newSwiper('.slider1',{//Optionalparametersloop:true,autoplay:true,//Ifweneedpinationpination:{el:'.swiper-pination',},//Nigationarrowsnigation:{nextEl:'.swiper-button-next',prevEl:'.swiper-button-prev',},//Andifweneedscrollbarscrollbar:{el:'.swiper-scrollbar',},})varmySwiper2=newSwiper('.slider2',{//OptionalparametersthemeColor:'#007aff',loop:true,slidesPerView:1,speed:500,spaceBetween:15,//Ifweneedpinationpination:{el:'.swiper-pination',},//Nigationarrowsnigation:{nextEl:'.swiper-button-next',prevEl:'.swiper-button-prev',},//Andifweneedscrollbarscrollbar:{el:'.swiper-scrollbar',},breakpoints:{//whenwindowwidthis>=320px//whenwindowwidthis>=480px//whenwindowwidthis>=640px769:{slidesPerView:2}}})varmySwiper3=newSwiper('.slider3',{//OptionalparametersthemeColor:'#007aff',loop:true,slidesPerView:1,speed:500,spaceBetween:15,//Ifweneedpinationpination:{el:'.swiper-pination',},//Nigationarrowsnigation:{nextEl:'.swiper-button-next',prevEl:'.swiper-button-prev',},//Andifweneedscrollbarscrollbar:{el:'.swiper-scrollbar',},breakpoints:{//whenwindowwidthis>=320px//whenwindowwidthis>=480px//whenwindowwidthis>=640px769:{slidesPerView:2},1024:{slidesPerView:3},1280:{slidesPerView:4}}})$(document).ready(function(){$(".CloseMapModal").on('click',function(){localStore.setItem('map_closed_popup','1');});//$('.load-more').remove();$('#lightgallery').lightGallery();$('.lazy').Lazy({threshold:100,scrollDirection:'vertical',effect:'fadeIn',visibleOnly:true,});$(".g-scrolling-carousel.items").gScrollingCarousel();});$(document).ready(function(){varfl=1;$(window).scroll(function(){varlastID=$('.load-more').attr('lastID');varlatindex=$('.load-more').attr('latindex');if(/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|OperaMini/i.test(nigator.userent)){varh=100;}else{varh=100;}if(fl==1){if(($(window).scrollTop()+$(window).height()>=$(document).height()-h)&&(lastID!=0)){fl=0;/*alert('wait');*/$.ajax({type:'POST',url:'/getdata.php',data:'id='+lastID+'&i='+latindex,beforeSend:function(){$('.load-more').show();},success:function(html){$('.load-more').remove();$('#postList').append(html);fl=1;/*alert('done');*/}});}}});});$('body').on('change','.op',function(e){$('#as').submit();});$(function(){$('body').on('click','#playlistdiv.vv',function(e){$("#linksa").remove();$("#resolutiona").remove();varurl=$(this).data("url");varid=$(this).data("id");$("#links").prepend('توتير'+'فيسبوك'+'واتساب');$("#videoarea").attr('src','')$("#videoarea").hide();$("#iframearea").attr('src','')$("#iframearea").hide();$(".embed-kwikmotion").remove();vartitle=$(this).data("tt");$("#vtitle").text(title);vartype=$(this).data("type");if(type==0){$(".display").prepend('div").data("type");varurl=$("#playlist>div").data("url");$("#links").prepend('توتير'+'فيسبوك'+'واتساب');if(type==0){$("#iframearea").attr('src','')$("#iframearea").hide();$(".display").prepend('');$("#videoarea").attr({"src":$("#playlistdiv").eq(0).attr("movieurl"),"poster":$("#playlistdiv").eq(0).attr("moviesposter"),//"autoplay":"autoplay"})}else{$("#videoarea").attr('src','')$("#videoarea").hide();$(".display").prepend("");$("#iframearea").attr({"src":$("#playlistdiv").eq(0).attr("movieurl"),})}varurl2='/resolution.php?id='+id;$.ajax({url:url2,success:function(result){$("#resolution").prepend(result)}});})$(document).ready(function(){$('body.toast').toast('show');});vartest1=function(){$('bodydiv#breaking').load('/breakingnews.php');};setInterval(test1,);$(document).ready(function(){if(localStore.getItem('map_closed_popup')){}else{$('#mapmodal').modal('show');}});

Site:موقع المسيرة نتVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site